Oferta

Usługi spawalnicze
– spawanie termitowe

Wykonujemy połączenia z wykorzystaniem technologii spawania termitowego w torach, rozjazdach oraz skrzyżowaniach torów z użyciem mieszanek termitowych i form suchych prefabrykowanych. Dysponujemy personelem posiadającym odpowiednie uprawnienia do wykonywania i odbioru prac spawalniczych wykonywanych na torach PKP PLK S.A. oraz tramwajowych.

 • Wykonanie spoin termitowych 49E1 lub 60E1 w technologii SoWoS/SoWoS-P
 • Wykonanie spoin termitowych przejściowych 49E1/60E1
 • Wykonanie spoin termitowych L-70 szeroki luz
 • Wykonanie spoin termitowych 60R2
 • Wykonanie spoin termitowych z wykorzystaniem naprężaczy

Roboty kolejowe

 • Budowa i remonty stacji, szlaków i odcinków linii kolejowych
 • Rewitalizacja skarp i nasypów dróg kolejowych
 • Budowa i remonty przejazdów kolejowych
 • Montaż nawierzchni kolejowej
 • Montaż rozjazdów kolejowych
 • Montaż torów na kanałach remontowych
 • Montaż torów podsuwnicowych
 • Niwelacja i zagęszczenie podłoża
 • Rozbiórki starej nawierzchni

Roboty tramwajowe

 • Montaż nawierzchni tramwajowej podsypkowej
 • Montaż nawierzchni w systemach bezpodsypkowych
 • Montaż rozjazdów
 • Mocowania za pomocą żywic poliuretanowych
 • Betonowe zabudowy toru
 • Uszczelnienia przyszynowe i dylatacyjne
 • Podbudowy betonowe
 • Podbudowy z kruszyw łamanych i naturalnych
 • Wzmocnienie podłoża geosyntetykami
 • Niwelacja i zagęszczenie podłoża
 • Roboty przekopowo-nasypowe
 • Odwodnienia liniowe, punktowe i drenażowe
 • Rozbiórki starej nawierzchni

Roboty drogowe

 • Podbudowy z kruszyw łamanych i naturalnych
 • Stabilizacja chemiczna podłoża
 • Niwelacja i zagęszczenie podłoża
 • Roboty przekopowo-nasypowe
 • Profilowanie skarp i rowów odwodnieniowych
 • Humusowanie, darniowanie i obsiewanie skarp
 • Zabezpieczenie skarp geosyntetykami

Roboty ziemne

 • Wzmocnienie podłoża geosyntetykami
 • Wykonywanie wykopów
 • Wykonywanie nasypów
 • Zagęszczanie gruntu
 • Makroniwelacja terenu (system 3D)

Wynajem sprzętu budowlanego

Dysponujemy drogowym sprzętem budowlanym wszelkiego typu oraz samochodami ciężarowymi oraz zestawem niskopodwoziowym. W naszym parku maszyn znajdują się między innymi:

 • koparki kołowe
 • koparki gąsienicowe
 • koparki dwudrogowe
 • walce drogowe
 • ładowarki
 • spycharki gąsienicowe
 • rozściełacz do kruszywa
 • przesiewacz do kruszyw
 • samochody ciężarowe trzy i czteroosiowe
 • zestaw niskopodwoziowy o ładowności 23 t

Usługi transportowe

 • Transport samowyładowczy
 • Transport sypkich materiałów budowlanych
 • Transport zestawem niskopodwoziowym