Budowa dojazdu przeciwpożarowego

Budowa dojazdu przeciwpożarowego dp-12(23)

  • Inwestor: Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dębno

  • Generalny wykonawca: Stanled I Sp. z o.o.

  • Lokalizacja: Nadleśnictwo Dębno

  • Czas realizacji: od 09.07.2015 do 23.11.2015

  • Zakres prac:
    Budowa dojazdu pożarowego o nawierzchni z kruszywa łamanego.