Budowa drogi leśnej

„Budowa drogi leśnej położonej w leśnictwie Klęskowo, na terenie działek nr 136, 137, 138, 168, 169, 186, 391 w obrębie ewidencyjnym Radziszewo Las w gminie Stare Czarnowo”, wraz z robotami uzupełniającymi: ”Utwardzenie placu postojowego przy Sercu Puszczy w leśnictwie Klęskowo” (2,76 km)

 • Inwestor: Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfino

 • Generalny wykonawca: Stanled I Sp. z o.o.

 • Lokalizacja: Leśnictwo Klęskowo

 • Czas realizacji: od 26.11.2013 do 21.06.2014

 • Zakres prac:
  – roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym długość 2,76 km,
  – usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki,
  – wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
  – wykonanie koryta na całej szerokości jezdni mechanicznie na głębokość 20cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem mechanicznym podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat II-IV,
  – wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego, warstwa dolna,
  – wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego,
  – układanie płyt ażurowych.