Budowa muru aresztu śledczego

Remont i przebudowa wygrodzenia zewnętrznego Aresztu Śledczego w Szczecinie.

 • Inwestor: Areszt Śledczy w Szczecinie

 • Firma wykonawcza: Stanled I Sp. z o.o.

 • Lokalizacja: Szczecin

 • Czas realizacji: od 03.07.2017 do 11.12.2017

 • Zakres prac:
  – wyburzenie muru wzdłuż ulic Czackiego i ulicy Kaszubskiej oraz w jego miejsce postawienie nowego muru wraz z dwiema wieżami strażniczymi,
  – rozbiórka wieży ochronnej przy ulicy Potulickiej,
  – budowa wieży strażniczej na styku ulic Czackiego i Potulickiej,
  – rozbiórka muru na terenie wewnętrznym oraz w jego miejsce budowa nowego wygrodzenia wraz z bramą wjazdową.