Budowa zjazdu indywidualnego z drogi wojewódzkiej

Budowa zjazdu indywidualnego z drogi wojewódzkiej nr 106 dz. Nr 214, 233 (Stargard-Nowogard) w obrębie Grabowo i Małkocin na działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 232/9 – droga wewnętrzna

  • Inwestor: prywatny

  • Generalny wykonawca: Stanled I Sp. z o.o.

  • Lokalizacja: Grabowo

  • Czas realizacji: sierpień 2020

  • Zakres prac:
    Budowa zjazdu indywidualnego z drogi wojewódzkiej.