Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza”, Podzadanie nr 1. Budowa ulicy Władysława IV wraz z budową Mostu Kłodnego nad rzeką Odrą Zachodnią oraz przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie Starego Miasta i wyspy Łasztownia w Szczecinie”, II etap realizacyjny

– Przebudowa ulic: Energetyków, Władysława IV, Spichrzowej, Zbożowej, Celnej, Św. Floriana, części ul. Bytomskiej oraz Bulwaru Śląskiego i Gdańskiego w Szczecinie

 • Inwestor: Gmina Miasto Szczecin

 • Generalny wykonawca: MTM S.A.

 • Firma wykonawcza: Stanled I Sp. z o.o.

 • Lokalizacja: Szczecin

 • Czas realizacji: 15.07.2021 r. – obecnie

 • Zakres prac:

  1. Rozbiórka elementów torowiska tramwajowego,
  2. Wykonanie robót ziemnych oraz podbudowy,
  3. Budowa torów o nawierzchni bezpodsypkowej,
  4. Wykonanie spoin termitowych,
  5. Wykonanie nawierzchni betonowej w torowisku.