Modernizacja dostępu drogowego do portu w Szczecinie

„Modernizacja dostępu drogowego do portu w Szczecinie: Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza”, podzadanie nr 1. Budowa ulicy Władysława IV wraz z budową mostu Kłodnego nad rzeką Odrą Zachodnią oraz przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie Starego Miasta i wyspy Łasztownia w Szczecinie”, I Etap realizacyjny – przebudowa ulic: Rybnickiej, Kujota, Hryniewieckiego, Logistycznej oraz części ulicy Bytomskiej w Szczecinie”.

 • Inwestor: Gmina Miasto Szczecin

 • Generalny wykonawca: MTM S.A.

 • Firma wykonawcza: Stanled I Sp. z o.o.

 • Lokalizacja: Szczecin

 • Czas realizacji: od 15.07.2018 i obecnie

 • Zakres prac:
  – rozbiórki torów kolejowych,
  – budowa kanalizacji deszczowej,
  – wykonanie robót ziemnych,
  – wykonanie nawierzchni torowiska z płyt żelbetowych przejazdowych GTP,
  – wykonanie spoin termitowych.