Modernizacja linii kolejowej Nr 401 Szczecin-Świnoujscie

Modernizacja linii kolejowej Nr 401 Szczecin-Świnoujście (kontynuacja modernizacji linii)

 • Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • Generalny wykonawca: Stanled I Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum,
  Geomenos Jerzy Sobkowiak Tomasz Sobkowiak spółka jawna  – Partner Konsorcjum

 • Lokalizacja: Międzyzdroje

 • Czas realizacji: od 18.07.2013 do 22.10.2013

 • Zakres prac:

  W ramach realizacji ww. zadania inwestycyjnego wykonano następujące roboty budowlane:
  – ręczne wykopy ciągłe, schodkowanie skarp o szerokości dna 0,5 m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład;
  – ręczne formowanie nasypu z pospółki;
  – wykonanie gwoździowania o długości 15 m;
  – wykonanie gwoździowania o długości o 12 m;
  – odbudowa ławy torowiska z uzupełnieniem pryzmy tłucznia;
  – mechaniczna wycinka drzew i krzewów wraz z oczyszczeniem terenu po karczowaniu.