Naprawa pękniętych złączy szynowych I

Naprawa pękniętych złączy szynowych torowiska tramwajowego poprzez wykonanie wstawek szynowych o długości ~6,00 m (5,50 m – 6,50 m) w ogólnej liczbie 22 sztuk z rozróżnieniem zakresu prac dla różnych typów konstrukcji torowiska tj.: w konstrukcji bezpodsypkowej – 20 sztuk, w konstrukcji podsypkowej – 2 sztuki. w ramach zadania: Naprawy pękniętych spawów w ulicach : Wyszyńskiego, Energetyków, Gdańskiej I Pętli Basen Górniczy, za pomocą wstawek szynowych.

  • Inwestor: Gmina Miasto Szczecin, reprezentowana przez pełnomocnika Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.

  • Firma wykonawcza: Stanled I Sp. z o.o.

  • Lokalizacja: Szczecin

  • Czas realizacji: od 09.09.2019 do 03.12.2019

  • Zakres prac:
    Wykonanie spoin termitowych w technologii SoWoS, wstawek torowych, odtworzenie systemu otulin szyn, odtworzenie konstrukcji betonowej, ułożenie nowej warstwy ścieralnej z asfaltu lanego, odtworzenie zalewki przyszynowej, odtworzenie konstrukcji zabudowy z tłucznia.