Naprawa pękniętych złączy szynowych II

Naprawa pękniętych złączy szynowych torowiska tramwajowego poprzez wykonanie wstawek szynowych o długości ~6,00 m (5,50 m – 6,50 m) w ogólnej liczbie 34 sztuk z rozróżnieniem zakresy prac dla różnych typów konstrukcji torowiska tj.: w konstrukcji bezpodsypkowej – 19 sztuk, w konstrukcji podsypkowej – 15 sztuk.

w ramach zadania „Naprawa pękniętych spawów w ulicach: Wyszyńskiego, Energetyków, Gdańskiej, pętli Basen Górniczy do pętli Turkusowa, za pomocą wstawek szynowych”.

  • Inwestor: Gmina Miasto Szczecin w imieniu, reprezentowaną przez pełnomocnika – Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.

  • Generalny wykonawca: Stanled I Sp. z o.o.

  • Lokalizacja: Szczecin

  • Czas realizacji: od 13.10.2020 do 10.12.2020

  • Zakres prac:
    Wykonanie spoin termitowych w technologii SoWoS, wstawek torowych, odtworzenie systemu otulin szyn, odtworzenie konstrukcji betonowej, ułożenie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, odtworzenie zalewki przyszynowej, odtworzenie konstrukcji zabudowy z tłucznia.