Opracowanie techniczne projektu i budowa bocznicy kolejowej

Opracowanie technicznego zakresu projektu budowlanego branży torowej i mostowej niezbędnego do opracowania przez Zamawiającego projektu budowlanego w celu uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i na jego podstawie kompleksowego wykonania bocznicy kolejowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń w celu jej użytkowania dla zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa istniejącego magazynu surowców chemicznych na elewator zbożowy Chemików w ramach pierwszego etapu budowy terminalu AGRO – projektuj i buduj (bocznica kolejowa).”

 • Generalny wykonawca: FHU MULTI PROJEKT Spółka z o.o. Sp. k.

 • Firma wykonawcza: Stanled I Sp. z o.o.

 • Lokalizacja: Świnoujście

 • Czas realizacji: od 28.07.2016 do 08.05.2018

 • Zakres prac:
  Wykonanie dokumentacji projektowej, realizacyjnej i powykonawczej oraz wykonanie robót budowlanych. Zakres rozwiązań technicznych obejmuje:
  – przebudowę istniejącego magazynu surowców chemicznych,
  – budowę instalacji rozładunku samochodów i wagonów kolejowych a następnie załadunku zboża do magazynu,
  – wyładowania zboża z elewatora na samochody,
  – niezbędną infrastrukturę drogową i kolejową oraz inne elementy infrastruktury podłączeniowe do istniejącej infrastruktury portowej,
  – układ centralnego sterowania, automatyki i nadzoru.