Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych

Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych ( w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM )
Etap I Szczecin Główny

  • Inwestor: PKP PLK S.A.

  • Generalny wykonawca: PORR S.A.

  • Firma wykonawcza: Stanled I Sp. z o.o.

  • Lokalizacja: Szczecin Główny

  • Czas realizacji: od 11.01.2018 do 30.04.2020

  • Zakres prac:
    – Modernizacja peronów nr 2 i 3 na dworcu Szczecin Główny. Rozbudowa i remont układu torowego, wydłużenie toru nr 1 w raz budową nowego rozjazdu, przebudowa toru nr 2.
    – Przebudowa stropów tuneli pocztowych oraz budowa fundamentów wiat peronu nr 1 i 3 oraz konstrukcji szybów windowych. Wykonanie pełnego zakresu kanalizacji deszczowej