Prace torowe w grupie SPD

Prace torowe w grupie SPD stacji Szczecin Port Centralny do przeładunku oleju napędowego

 • Inwestor: Oktan Energy & V/L Service Sp. z o.o.

 • Generalny wykonawca: Stanled I Sp. z o.o.

 • Lokalizacja: Szczecin

 • Czas realizacji: 2016/2017

 • Zakres prac:
  – remont i dostosowanie torów  nr 826 i 829  do potrzeb punktu przeładunkowego,
  – montaż paneli z włókien szklanych,
  – posadowienie wieży  nalewczej F7 oraz fundamentów F2 i F3,
  – wykonanie kanalizacji deszczowej,
  – wykonanie tacy betonowej,
  – wykonanie ogrodzenia ok 300 mb,
  – wykonanie nawierzchni międzytorza torów nr 826 i 829,
  – wykonanie nawierzchni międzytorza torów nr 826 i 829,
  – wykonanie stanowisk nalewu 60 m2 z dojazdem o powierzchni 320 m2.