Przebudowa drogi Piaseczno-Dłużyna

 • Inwestor: Gmina Banie

 • Generalny wykonawca: Stanled I Sp. z o.o.

 • Lokalizacja: Piaseczno-Dłużyna

 • Czas realizacji: 2017

 • Zakres prac:
  – wykonanie drogi o nawierzchni z kruszywa łamanego bazaltowego,
  – wykonanie mijanki 3 szt. oraz 10 zjazdów,
  – ustawienie bariery energochłonnej SP-06,
  – przedłużenie o 2 m 4 szt. przepustów,
  – wykonanie koryta o gł. 30 cm z formowaniem poboczy z urobku i wywozem nadmiaru ziemi oraz wyrównaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego.