Przebudowa drogi wewnętrznej

Przebudowa drogi wewnętrznej przeciwpożarowej nr 18 w Nadleśnictwie Kliniska
Etap II

 • Inwestor: Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Kliniska

 • Generalny wykonawca: Stanled I Sp. z o.o.

 • Lokalizacja: Nadleśnictwo Kliniska

 • Czas realizacji: 2016

 • Zakres prac:
  – nawierzchnia drogi z tłucznia kamiennego  o długości 3,071 km,
  – wykonanie rowów z wbudowaniem gruntu pobocza,
  – plantowanie skarp.