Przebudowa ulic w Szczecinie

Przebudowa ulicy Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska polskiego, etap III – Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej „Las arkoński” do al. Wojska polskiego)

 • Inwestor: Urząd Miasta Szczecin

 • Generalny wykonawca: Eurovia Polska S.A.

 • Firma wykonawcza: Stanled I Sp. z o.o.

 • Lokalizacja: Szczecin

 • Czas realizacji: od 16.04.2018 do 07.07.2020

 • Zakres prac:
  – montaż torów szer. 1435 mm z szyn tramwajowych 60R2 bez podkładów, z obłożeniem szyn i poprzeczek z profilami elastomerowymi, usztywnieniem i regulacją położenia torów i mocowania szyn w ilości 4.347,78 mtp.
  – szlifowanie korekcyjne główek szyn,
  – spawanie termitowe szyn tramwajowych,
  – montaż odwodnienia liniowego odwadniającego torowisko,
  – montaż smarownic torowych wraz z instalacją oraz z systemem zdalnego monitoringu i sterowania,
  – montaż przyrządów wyrównawczych wraz z oklejeniem profilami elestomerowymi,
  – wykonanie pętli tramwajowej „Las Arkoński” złożone z 6 sztuk rozjazdów pojedynczych oraz 2 sztuk rozjazdów dwutorowych pojedynczych,
  – wykonanie węza rozjazdowego typu „Rondo” złożonego z 4 sztuk rozjazdów dwutorowych podwójnych przedłużonych oraz skrzyżowania poczwórnego.