Przebudowa ulicy Szafera – Etap 2 i 3

Przebudowa ul. Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) – Etapy realizacyjne II i III (od ul. Romera do ul. Sosabowskiego)

  • Inwestor: Gmina Miasto Szczecin, w imieniu której jako Przedstawiciel Zamawiającego działa spółka Tramwaje Szczecińskie sp. z o.o.
  • Generalny wykonawca: Konsorcjum firm TORMEL Sp. z o.o. i STANLED I Sp. z o.o.

  • Lokalizacja: Szczecin

  • Czas realizacji: od  20.02.2023 r. – obecnie

  • Zakres prac:
    Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty nawierzchniowe, roboty torowe