Remont torowiska tramwajowego

Remont torowiska tramwajowego w rejonie wschodniego przyczółku mostu nad rzeką Regalicą w Szczecinie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Remont torowiska tramwajowego w rejonie wschodniego przyczółku mostu nad rzeką Regalicą w Szczecinie”.

  • Inwestor: Gmina Miasto Szczecin w imieniu, której działa pełnomocnik Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.

  • Generalny wykonawca: Stanled I Sp. z o.o.

  • Lokalizacja: Szczecin

  • Czas realizacji: od 01.09.2020 do 01.10.2020

  • Zakres prac:
    Rozbiórka elementów torowiska tramwajowego, budowa torów o nawierzchni podsypkowej, balastowanie i podbicie torów o nawierzchni podsypkowej, połączenie szyn za pomocą spawów elektrycznych.