Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiej w Szczecinie – II Etap

Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiej w rejonie Alei Wojska Polskiego„ – II Etap realizacyjny w formule „zaprojektuj i wybuduj – Budowa przystanku tramwajowego na Placu Zwycięstwa w Szczecinie

 • Inwestor: Gmina Miasto Szczecin
 • Firma wykonawcza: Stanled I Sp. z o.o.

 • Generalny wykonawca: MTM S.A.

 • Lokalizacja: Szczecin

 • Czas realizacji: 01.09.2022 r. – obecnie

 • Zakres prac:

  • rozbiórka elementów torowiska tramwajowego,
  • wykonanie robót ziemnych oraz podbudowy,
  • budowa torów o nawierzchni bezpodsypkowej,
  • wykonanie spoin termitowych,
  • wykonanie nawierzchni betonowej w torowisku.

Więcej zdjęć