Rozbudowa drogi leśnej

Rozbudowa drogi leśnej w leśnictwie Mierzęcin i Przeborowo.

  • Inwestor: Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz

  • Firma wykonawcza: Stanled I Sp. z o.o.

  • Lokalizacja: Leśnictwo Mierzęcin i Przeborowo

  • Czas realizacji: 2013

  • Zakres prac:
    Budowa nawierzchni tłuczniowej na drodze leśnej, wraz z budową skrzyżowań i zjazdów na przylegle drogi i linie podziału powierzchniowego oraz budowa mijanek i rowów odwadniających na odcinku km 0+000 – km 895,30.