Wykonanie bocznicy kolejowej wraz z przepustem

Wykonanie bocznicy kolejowej wraz z przepustem na podstawie sporządzonych we własnym zakresie projektów wykonawczych oraz zgodnie z zakresem wskazanym w ofercie wraz z tabelą obmiarową  z dnia 28.01.2014 r. miejscem dostawy i montażu jest budowa zakładu konfekcjonowania zakładu stali Van Heyghen stal w Stargardzie

 • Inwestor: Van Heyghen Stal Polska Sp. z o.o.

 • Generalny wykonawca: Multi Projekt

 • Firma wykonawcza: Stanled I Sp. z o.o.

 • Lokalizacja: Stargard

 • Czas realizacji: od 10.03.2014 do 12.12.2014

 • Zakres prac:
  – Opracowanie projektów wykonawczych oraz dokumentacji powykonawczej,
  – Montaż rozjazdu zwyczajnego,
  – Wykonanie warstwy wzmacniającej,
  – Zabudowa toru,
  – Wykonanie nawierzchni drogowej,
  – Wykonanie szynowego kozła oporowego.