O firmie

Firma „STANLED I” powstała w kwietniu 1997 roku. Podstawową działalnością firmy było wykonywanie spoin termitowych, odwodnienia torów stacyjnych i szlakowych, naprawa, remonty oraz przebudowa układów torowych na bocznicach kolejowych. Dysponowaliśmy skromnym sprzętem, wynajętym samochodem i zatrudnialiśmy 2 pracowników.

Lata wytężonej pracy sprawiły, że dziś jesteśmy firmą liczącą się na rynku. O dynamice rozwoju firmy świadczy zaplecze techniczne, liczba zatrudnionych pracowników oraz posiadanie własnych środków transportowych i maszyn budowlanych.

Aktualnie zajmujemy się budową układów torowych wszelkiego typu i budową dróg o nawierzchni niebitumicznej wraz z robotami towarzyszącymi, budową przepustów. „STANLED I” jest partnerem takich przedsiębiorstw jak: Lasy Państwowe, TORKARSSON, PKP PLK, PORR POLSKA, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP (SITK RP) Oddział Szczecin , Parki Przemysłowe Szczecin i Stargard Szczeciński, GEOMENOS S.J. , Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie, ATE, ENERGOPOL, POL-AQUA, EUROVIA, FHU MULTI PROJEKT SP. z o.o. Sp.k.