Oferta

  • przepusty,
  • układy torowe, kolejowe i tramwajowe,
  • drogi nieutwardzone masą bitumiczną,
  • przejazdy ( skrzyżowania dróg kołowych i szynowych),
  • spawanie termitowe metodą SoWoS,
  • urządzenia melioracji wodnej ( zastawki, progi, przepusty, urządzenia piętrzące),
  • projektowanie i kosztorysowanie dróg,
  • rozbiórki obiektów budowlanych.