Realizacje

 

Lp.

Zleceniodawca

Termin wykonania

Rodzaj robót budowalanych

1

Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie
ul. Gorzowska 17
66-500 Strzelce Krajeńskie

2013

Budowa drogi leśnej dla potrzeb przeciwpożarowych i wywozu drewna – Leśnictwo Wilanów – droga tłuczniowa o dł. 3406,41 m ( 3,41 km)

2

Przedsiębiorstwo TOR-KAR-SSON
Chełmżyńska 211
04-458 Warszawa

2012

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjna w węźle komunikacyjnym Brama Portowa w Szczecinie w ramach realizacji projektu pn. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ( roboty torowe)

3

Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie
Ul. Gorzowska 17,
66-500 Strzelce Krajeńskie

2012

Budowa przepustu rurowego na rzece Pełcz w m Puszczykowo w miejscu po rozbiórce mostu istniejącego na działkach nr 172/2ni 337 obręb buszów gm Strzelce

4

Nadleśnictwo Różańsko,
Różańsko 75a
74-311 Różańsko

2013

Przebudowa dojazdu pożarowego nr 31 w Nadleśnictwie Różańsko, na działkach o nr ewid. gruntu 470/2, 469/3 obręb Krężelin, dz.nr 505,504,531,530/1,532,556/1, 555/1 obręb Dyszno.

5

Nadleśnictwo Trzebież. 
Zalesie 1
72-004 Tanowo

2013

Budowa drogi leśnej o nawierzchni tłuczniowej w leśnictwie Mazańczyce, Pienice, Nowe Warpno o łącznej długości 3,9 km

6

Zakład Produkcyjno-Handlowo- Usługowy „ATE” Sp. Z o.o. 
pl. Dworcowy 4 
64-360 Zbąszyn

2012

Kompleksowe wykonanie nawierzchni dla zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja urządzeń zdalnego sterowania ruchem na linii 403 Piła – Ulikowo na odcinku Kalisz Pomorski” w zakresie wymiany podkładów drewnianych na strunobetonowe PS z umocowaniem sprężystym SB i robotami towarzyszącymi

7

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. 
ul. Adama Branickiego 15 
02-972 Warszawa

2012

Kompleksowe wykonanie układu torowego wraz z opracowaniem „ Regulaminu obsługi bocznicy” kompleksowe wykonanie układu drogowego wraz z chodnikami na bazie przeładunku kwasu siarkowego na terenie Portu Centra

8

Nadleśnictwo Rokita
72-110 Przybiernów
Rokita 2

2013

Budowa drogi dojazdowej do gruntów leśnych leśnictwa Samlino, będącej dojazdem pożarowym nr 6 w oddz. leśnych nr 58, 59,57,64 – droga o nawierzchni tłuczniowej

9

PORR(Polska) S.A.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa

2013

Wykonanie robót z branży obiekty inżynieryjne, tj. przepust w km 229,608 i w km 239,998 w ramach projektu Wykonanie robót na stacji Kowalów oraz opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na stacji Godków w ramach zadania: Modernizacja lini kolejowej nr 273 na odcinku Głogów – Zielona Góra – Rzepin – Dolna Odra

10

PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji w Szczecinie
ul. Korzeniowskiego 1

2013

Wykonanie robót budowlanych obejmujących stabilizację nasypu kolejowego w km 86,500 – 86,600 w ramach zadania: Modernizacja lini kolejowej nr 401 Szczecin – Śwnoujście ( kontynuacja modernizacji lini)

11

PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji w Szczecinie
ul. Korzeniowskiego

2013

Montaż wiaty peronowej na peronie nr 2 w stacji Świnoujście linii kolejowej nr 401 Szczecin Dąbie SFB – Świnoujście Port

12

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
ul. Bydgoska 13/15

2014

Przebudowa drogi powiatowej nr 4152Z Granica Powiatu do drogi nr 106. Budowa przepustu drogowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 142 do miejscowości Białuń nad rzeką Sokoła.

13

Nadleśnictwo Gyryfino
ul.1-go maja 4
Gryfino 74-100

2014

Budowa drogi leśnej położonej w leśnictwie Klęskowo na terenie działek nr 136,137,138,168,169,186,391 w obr. ewid. Radziszewo Las w gminie Stare Czarnowo, wraz z robotami uzupełniającymi: Utwardzenie placu postojowego przy Sercu Puszczy w leśnictwie Klęskowo.

14

Nadleśnictwo Trzebież,
Zalesie 1

2014

Budowa drogi leśnej w leśnictwie Tanowo o dług. 1,8 km

15

Nadleśnictwo
Rokita

2014

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów leśnych na
odc. 4,8 km ha terenie Leśnictwa Przybiernów

16

PORR(Polska) S.A.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa

2014

Kompleksowa wymiana rozjazdów nr 1,2,3,4 i 5 na stacji Chojna, linia 273, wstawek międzyrozjazdowych i wymianę płyt przejazdowych CBP

17

PORR(Polska) S.A.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa

2014

Demontaż i montaż nawierzchni kolejowej oraz modernizacja przejazdu w km 315,193 stacja Krzywin Gryfiński w ramach zadania pn modernizacja lini kolejowej nr 273 na odcinku Głogów Zielona Góra Rzepin Dolna Odra

18

FHU Multi Projekt 
sp. z o.o. sp.k.
ul.Zabużańska 38
71-51 Szczecin

2014

Wykonanie bocznicy klejowej wraz z przepustem i przejazdem typu TINES na podstawie sporządzonych we własnym zakresie projektów wykonawczych dla zadania Budowa Zakładu Konfekcjonowania Stali VAN HEYGHEN STAL w Stargardzie Szczecińskim

19

PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji
ul.Targowa 74 
03-724 Warszawa

2014

Stabilizacja nasypu kolejowego na trasie Warnowo – Lubiewo w km 84,800 – 84,86- na lini kolejowej 401 Szczecin Świnoujście

20

PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji
ul.Targowa 74 
03-724 Warszawa

2014

Budowa peronu na p.o. Żabowo i przebudowa peronu na p.o. Osina w ramach projektu „Modernizacja regionalnej linii kolejowej 402 Goleniów Kołobrzeg wraz z budową łącznicy do Portu Lotniczego Szczecin/Goleniów